Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
Općina Dobrinj, otok Krk
 

Jedinstveni upravni odjel / Obrasci

 
 
 
Obrazac C2 - opisni izvjestaj provedbe projekta
PDF dokument
  Preuzmi obrazac
 
Obrazac C3 - obrazac za finan. izvještaj provedbe projekta
PDF dokument
  Preuzmi obrazac
 
Zahtjev za korištenje prostora
PDF dokument
  Preuzmi obrazac
 
Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
PDF dokument
 
OBRAZAC C4 - zahtjev za isplatom sredstava
PDF dokument
 

Zahtjev za isplatu iznosa dara za novorođeno dijete

 
Zahtjev za izgradnju/preinaku nadgrobnog spomenika
 
Zahtjev za korištenje javne površine
 
Podaci za utvrđivanje obveza
 
Zahtjev radi ostvarivanja prava na pristup informacijama
 
 
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 
Zahtjev za pristup informacijama
 
     
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 2.023
Broj kućanstava: 891

Stambene jedinice: 4.422
Stanovi za stalno stanovanje: 1564
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja

 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr