Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća

 

Vezani sadržaj

 
 
 
 

2017. godina
Pregled zapisnika

 

2017. godina
Pregled zapisnika

 

2016. godina
Pregled zapisnika

 

2015. godina
Pregled zapisnika

 

2014. godina
Pregled zapisnika

 

2013. godina
Pregled zapisnika

 

2012. godina
Pregled zapisnika

 

2011. godina
Pregled zapisnika

 

2010. godina
Pregled zapisnika

 

2009. godina
Pregled zapisnika

 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
   
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vIjeća Dobrin
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 2.023
Broj kućanstava: 891

Stambene jedinice: 4.422
Stanovi za stalno stanovanje: 1564
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja

 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr