Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, održane 12. lipnja 2013.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik sa Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, održane 12. lipnja 2013. godine
u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati.


Sjednicu otvara i vodi predstojnica Ureda državne uprave u PGŽ, gđa. Vera Pajalić, dipl.iur..
Tea Orlić Mihajić proziva članove Općinskog vijeća, te utvrđuje da je sjednici nazočno svih 11 vijećnika:
Zoran Kirinčić, Ivančica Dunato, Marinko Galanto, Robert Justinić, Tomislav Saftić, Darko Strčić, Alen Šamanić, Ratko Turčić, Sanjin Kirinčić, Mladen Španjol i Miljenko Variola.

Sjednici prisustvuju i: načelnik Neven Komadina, zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić, Sanja Lukarić (tajnica Općine) i Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO Općine).

Slijedi intoniranje himne Republike Hrvatske „Lijepa naša domovino“.
Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, predstojnica Ureda državne uprave u PGŽ, gđa.
Vera Pajalić utvrđuje slijedeći:

D N E V N I R E D
1. Izbor Mandatnog povjerenstva
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
Svečana prisega članova Općinskog vijeća
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

TOČKA 1.
Izbor Mandatnog povjerenstva
Predstojnica Ureda državne uprave u PGŽ, gđa. Vera Pajalić čita prijedlog za sastav
Mandatnog povjerenstva kojeg su dostavili članovi vijeća i to: Zoran Kirinčić, Ivančica
Dunato, Alen Šamanić, Marinko Galanto, Darko Strčić i Tomislav Saftić.

Za sastav Mandatnog povjerenstva predlažu se:
1. ALEN ŠAMANIĆ, za predsjednika
2. MARINKO GALANTO, za člana
3. ROBERT JUSTINIĆ, za člana

Predsjedatelj daje na glasovanje predloženi prijedlog, te utvrđuje da je isti jednoglasno
prihvaćen.

TOČKA 2.
Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
Gđa. Vera Pajlić poziva predsjednika Mandatnog povjerenstva Alena Šamanića da
podnese Izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Dobrinj.
Predsjednik Mandatnog povjerenstva čita Izvješće o provedenim izborima i imenima
izabranih članova.

Temeljem Izvješća Mandatnog povjerenstva na konstituirajućoj sjednici verificirani
mandati članova Općinskog vijeća Općine Dobrinj, kako slijedi:
(popis članova vijeća prema abecednom redu prezimena)
1. IVANČICA DUNATO
2. MARINKO GALANTO
3. ROBERT JUSTINIĆ (umjesto Zdenka Kirinčića)
4. SANJIN KIRINČIĆ
5. ZORAN KIRINČIĆ
6. DARKO STRČIĆ
7. TOMISLAV SAFTIĆ (umjesto Nevena Komadine)
8. ALEN ŠAMANIĆ
9. MLADEN ŠPANJOL
10. RATKO TURČIĆ
11. MILJENKO VARIOLA

TOČKA 3.
Svečana prisega članova Općinskog vijeća
Predstojnica Ureda državne uprave u PGŽ, gđa. Vera Pajalić poziva Zorana Kirinčića
da nastavi s vođenjem sjednice, budući da do izbora predsjednika Općinskog vijeća
predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.
Zoran Kirinčić izgovara tekst prisege, te poziva pojedinačno sve članove Vijeća koji
izgovaraju „Prisežem“ i potpisuju tekst prisege.

TOČKA 4.
Izbor Odbora za izbor i imenovanja
Zoran Kirinčić čita prijedlog za sastav Odbora za izbor i imenovanja kojeg su dostavili članovi vijeća i to: Zoran Kirinčić, Ivančica Dunato, Alen Šamanić, Marinko Galanto, Darko Strčić i Tomislav Saftić.

Za sastav Odbora za izbor i imenovanja predlažu se:
1. IVANČICA DUNATO, za predsjednika
2. DARKO STRČIĆ, za člana
3. MILJENKO VARIOLA, za člana
Predsjedatelj daje na glasovanje predloženi prijedlog, te utvrđuje da je isti jednoglasno prihvaćen.

TOČKA 5.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić čita prijedlog za predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća kojeg su dostavili članovi vijeća i to: Ivančica Dunato, Darko Strčić, Miljenko Variola, Zoran Kirinčić , Alen Šamanić, Marinko Galanto i Tomislav Saftić.

Za predsjednika Općinskog vijeća predlaže se:
1. ZORAN KIRINČIĆ
Predsjedatelj daje na glasovanje predloženi prijedlog, te utvrđuje da je isti jednoglasno prihvaćen.
Za potpredsjednika Općinskog vijeća predlaže se:
2. ALEN ŠAMANIĆ
Predsjedatelj daje na glasovanje predloženi prijedlog, te utvrđuje da je isti jednoglasno prihvaćen.
Za potpredsjednika Općinskog vijeća predlaže se:
3. MILJENKO VARIOLA
Predsjedatelj daje na glasovanje predloženi prijedlog, te utvrđuje da je isti jednoglasno prihvaćen .
Zoran Kirinčić predsjednik Općinskog vijeća, nastavlja s vođenjem sjednice Vijeća i zahvaljuje nazočnim članovima vijeća na izboru i ukazanom povjerenju.
Predsjednik vijeća Zoran Kirinčić poziva načelnika Nevena Komadinu da se obrati prisutnima. Općinski načelnik je čestitao novoizabranom predsjedniku Vijeća i svim članovima Općinskog vijeća na izboru te je pozvao vijećnike da i nadalje nastave raditi za dobrobit Općine, bez obzira na stranačku pripadnost. Načelnik je istaknuo dosadašnju dobru suradnju Općinskog vijeća i njega kao načelnika te zahvalio svima i zaželio im sve najbolje u budućem djelovanju.


Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik Vijeća zaključuje rad konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Dobrinj u 19,30 sati.

Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić v.r., tajnica Općine
Predsjednik Općinskog vijeća: Zoran Kirinčić

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr