Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća, održane 25. srpnja 2013.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća, održane 25. srpnja 2013. godine
u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati.


Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Alen Šamanić, Robert Justinić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Ratko Turčić, Tomislav Saftić, Miljenko Variola, Mladen Španjol i Sanjin Kirinčić.
Nazočni: Općinski načelnik Neven Komadina i zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine) i Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO).

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

Predsjednik Vijeća utvrđuje da nema vijećničkih pitanja, te nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, utvrđuje slijedeći:


D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika sa Konstituirajuće sjednice,
2. Prijedlog – Odluka o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Općine Dobrinj,
3. Razno.


AD 1.
Verifikacija zapisnika sa Konstituirajuće sjednice
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa Konstituirajuće sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.

Prijedlog – Odluka o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Općine Dobrinj
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Općine Dobrinj, objasnila je pojedine članke, te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.

Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.
Zaključeno u 20,00 sati.

Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić v.r., tajnica Općine
Predsjednik Općinskog vijeća: Zoran Kirinčić

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr