Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća,
održane 14. srpnja 2016.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća, održane 14. srpnja 2016. godine

Telefonskim putem pozvani svi vijećnici, prisutno 8 vijećnika, a vijećnici Miljenko Variola, Darko Strčić i Mladen Španjol nisu sudjelovali.

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Alen Šamanić, Ivančica Dunato, Robert Justinić, Tomislav Saftić, Ratko Turčić i Sanjin Kirinčić.

Nazočni: Bojan Bilić, d.i.a. – izrađivač I. Izmjena i dopuna Prostornog plna uređenja Općine Dobrinj, Općinski načelnik Neven Komadina i Zdenko Kirinčić (zamjenik Općinskog načelnika).

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine).

 

Sjednicu Općinskog vijeća Općine Dobrinj, sazvane telefonskim putem, otvorio je Predsjednik Općinskog vijeća Zoran Kirinčić te je istaknuo da je po sjednica sazvana, na njegov prijedlog, telefonskim putem budući da to zahtijevaju osobito opravdani razlozi predstavljanja Prijedloga I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj vijećnicima za  koji Prijedlog će se održati Javna rasprava u razdoblju od 20. do 29. srpnja 2016. godine. Predsjednik Općinskog vijeća Zoran Kirinčić, pozdravio je gosp. Bojana Bilića, te je nakon provedenog glasovanja i jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, utvrdio slijedeći:

 

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog - I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj – prezentacija.

 

 AD 1.         
Prijedlog - I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj – prezentacija

           Gosp. Bojan Bilić,d.i.a.  pozdravio je sve nazočne, te započeo s prezentacijom I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj.
Istaknuo je kako se Izmjene i dopune Plana rade s ciljem unapređenja stanja u prostoru Općine Dobrinj i usklađenja s promjenama u gospodarskom, prometnom, društvenom i ostalom razvitku koje su se desile od donošenja Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj („Službene novine PGŽ“ broj 24/08 i 07/09) te zbog stvaranja preduvjeta za racionalni i održivi razvoj Općine.
Napomenuo je da će se, od svih programskih smjernica za izmjenu i dopunu Plana, ovom prezentacijom osvrnuti na najzanimljiviju, a to je proširenje građevinskih područja.
Istaknuo je da je prije javne rasprave zaprimljeno i obrađeno 450 zahtjeva građana, kojima je više od 50% udovoljeno.
Nakon kratkog uvoda, vijećnici su upoznati s izmjenama i dopunama Plana pojedinačno po naseljima općine Dobrinj.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zoran Kirinčić, kao i Općinski načelnik Neven Komadina zahvalili su se gosp. Bojanu Biliću,d.i.a. na prezentaciji Plana.

           Općinski načelnik Neven Komadina napomenuo je da se javni uvid u Prijedlog I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj za vrijeme trajanja Javne rasprave može obaviti u prostorijama Područne škole Dobrinj, radnim danom od 9 do 13 sati, a javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera održat će se dana 25. srpnja 2016. godine u 19 sati u prostorijama Područne škole Dobrinj.
                                                                            

Zaključeno u 20,00 sati.
 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr