Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća, održane 04. studenog 2013.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća, održane 04. studenog 2013. godine
u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 18,30 sati.


Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Ratko Turčić, Robert Justinić, Miljenko Variola, Mladen Španjol i Sanjin Kirinčić.

Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo).
Odsutni: Alen Šamanić i Tomislav Saftić (opravdali nedolazak).

     Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1. Vijećnik Robert Justinić pita kako funkcionira s radom TD KOMUN d.o.o. obzirom da je direktor odsutan zbog bolesti.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da za sada funkcionira uobičajeno, te da se radovi obavljaju sukladno planu rada.
2. Vijećnik Ratko Turčić napominje da skupina djece želi rekreativno igrati nogomet u dvorani u Omišlju, te pita da li bi Općina financirala troškove u iznosu 100,00 kn po djetetu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da Općina već financira prijevoz za djecu koja treniraju nogomet u Krku, kao i brojne izvanškolske aktivnosti, te smatra da se za sada o predmetnom neće donositi nikakva odluka.

            Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

 

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog – II. Izmjene Proračuna za 2013. godinu,
3. Prijedlog – II. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2013.    
    godini,
4. Prijedlog – I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela u 2013. 
    godini,
5. Prijedlog – II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013.   
    godini,
6. Prijedlog – II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne    
    infrastrukture u 2013. godini,
7. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području   
    općine Dobrinj u 2013. godini,
8. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području
    općine Dobrinj za 2013. godinu,
9. Prijedlog –II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na
    području općine Dobrinj u 2013. godini,
10. Prijedlog – I. izmjene Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite u 2013.  
      godini,
11. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području  
      općine Dobrinj za 2013. godinu,
12. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području  
      općine Dobrinj u 2013. godini,
13. Prijedlog – I. Izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene  
      poboljšanju uvjeta boravka turista za 2013. godinu,
14. Prijedlog – Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu ,
15. Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i  
      drugih nekretnina na komunalne vodne građevine,
16. Prijedlog - Odluka o prihvaćanju prijedloga statusnih promjena PONIKVE d.o.o.,
17. Prijedlog - Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Šilo,   
      Mjesnog odbora Dobrinj i Mjesnog odbora Županje,
18. Prijedlog - Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora,
19. Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama,
20. Prijedlog - Odluka o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije   
      stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka,
21. Odluka o raspolaganju nekretninama,
22. Informacije i prijedlozi,
23. Razno.

 

AD 1.
Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 3. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

 

AD 2.
Prijedlog – II. Izmjene Proračuna za 2013. godinu
Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je II. Izmjene Proračuna za 2013. godinu,  zajedno s pripadajućim programima.
Istaknuto je da su II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2013. godinu povećani prihodi poslovanja za 338.000,00 kn, smanjeni prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 800.000,00 kn, smanjeni rashodi poslovanja za 591.000,00 kn, smanjeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 401.000,00 kn i povećani izdaci za financijsku imovinu za 530.000,00 kn, gdje se evidentira povećanje udjela u vlasništvu trgovačkog društva „Ponikve“ koji vodi investicije izgradnje vodovoda i otpadnih voda na području općine Dobrinj. Ukupni proračun smanjen je za 462.000,00 kn i sada iznosi 18.483.000,00 kn.

           Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da su jednoglasno prihvaćene II. Izmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2013. godinu.

 

AD 3.
Prijedlog – II. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2013. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. izmjenama Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2013. godini.

 

AD 4.
Prijedlog – I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela u 2013. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. izmjenama Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela u 2013. godini.

 

AD 5.
Prijedlog – II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini.

 

AD 6.
Prijedlog – II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini.

 

AD 7.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2013. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2013. godini.

 

AD 8.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj za 2013. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj za 2013. godinu.

 

AD 9.
Prijedlog –II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2013. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2013. godini.

 

AD 10.
Prijedlog – I. izmjene Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite u 2013. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite u 2013. godini.

 

AD 11.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj za 2013. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. izmjenama Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj za 2013. godinu.

 

AD 12.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2013. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. izmjenama Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2013. godini.

 

AD 13.
Prijedlog – I. Izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista za 2013. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. izmjenama Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista za 2013. godinu.

 

AD 14.
Prijedlog – Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o  izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu.

 

 

AD 15.
Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine, te je sukladno Odluci priležećem obrazloženju objasnila pojedine odredbe te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 16.
Prijedlog - Odluka o prihvaćanju prijedloga statusnih promjena PONIKVE d.o.o.
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga statusnih promjena PONIKVE d.o.o., te je sukladno Odluci priležećem obrazloženju objasnila pojedine odredbe te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 17.
Prijedlog - Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Šilo, Mjesnog odbora Dobrinj i Mjesnog odbora Županje
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Šilo, Mjesnog odbora Dobrinj i Mjesnog odbora Županje, navela da se za dan provedbe izbora određuje nedjelja, 15. prosinca 2013. godine, te predložila prihvaćanje predmetne Odluke. Povela se rasprava o tome da se ubuduće izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju istog dana.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 18.
Prijedlog - Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora, te je sukladno Odluci priležećem obrazloženju objasnila pojedine odredbe te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 19.
Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama, navela da se Odluka mijenja u članku 16. stavak 3. gdje se iza riječi „najmanje tri godine“ dodaju riječi „na području Republike Hrvatske“, te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

 

 

AD 20.
Prijedlog - Odluka o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka, te je sukladno Odluci priležećem obrazloženju objasnila pojedine odredbe te predložila prihvaćanje predmetne Odluke. Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić ukratko se osvrnuo na Prijedlog Odluke, te je Općinsko vijeće nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 21.
Odluka o raspolaganju nekretninama
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Odluku o raspolaganju nekretninama kojom se predlaže da Općina Dobrinj zaključi s Republikom Hrvatskom, zastupanom po Županijskom državnom odvjetništvom u Rijeci, članovima Općinskog vijeća dostavljene prijedloge, Izvansudske nagodbe za nekretnine kako slijedi: z.č. 1117/1 k.o. Sužan, z.č. 2696/1 k.o. Sužan, z.č. 6016/1 k.o. Soline, 3849/1 k.o. Soline, 4331/1 k.o. Soline, 4459/1 k.o. Soline, a budući je Općina Dobrinj temeljem zakona postala vlasnicom nekretnina koje su se na dan 24. srpnja 1991. godine odnosno 16. listopada 1991. godine nalazile unutar granica građevinskog područja dok je Republika Hrvatska postala vlasnicom nekretnina koje su se nalazile izvan granica građevinskog područja naselja. U obrazlaganju je navedeno da je predmetna odluka o raspolaganju nekretnina sastavljena na temelju „Registra nekretnina“. Odlukom se ovlašćuje Općinski načelnik da u ime i za račun Općine Dobrinj potpiše prijedloge izvan sudskih nagodbi.

     Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo istu Odluku.

 

AD 22.
Informacije i prijedlozi
22.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je proveden natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj za radno mjesto – referent za komunalne djelatnosti, te da će se objaviti natječaj za prijam u službu za referenta likvidature – administratora u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj.
22.2. Načelnik Neven Komadina napomenuo je da je Daniel Mišković, vl. obrta „NAVIGARE“ iz Crikvenice uputio Općini dopis s molbom o korekciji ugovora u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje linije.
Raspravljalo se o predmetnom, te se predložilo da se ne mijenja iznos već broj vožnje, na način da brodar vrši prijevoz tri puta na relaciji Šilo – Crikvenica i jednom na relaciji Klimno – Crikvenica, što je Vijeće jednoglasno prihvatilo. 
22.3. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da će se u organizaciji TZO Dobrinj i Općine Dobrinj 9. studenog 2013. održati „Dan otvorenih vrata obiteljskog smještaja općine Dobrinj“. Istog dana održat će se susret iznajmljivača Ičića i Čižića.
22.4. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju da je izabrana direktorica TZO Krka gđa. Željka Barešić.
22.5. Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić istaknuo je da je u akciji 17. Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku, kampu „Slamni“ u Klimnu dodijeljeno je priznanje za  najbolji mali kamp u 2013. godini.
22.6. Zamjenik Zdenko Kirinčić predložio je da se prigodom Dana Općine kampu „Slamni“ dodijeli javno priznanje, što je Vijeće prihvatilo.
22.7. Vijećnica Ivančica Dunato napomenula je da se je razgovaralo s voditeljicom škole, a vezano za produženi boravak u školi Dobrinj, te se je pokazalo da nema zainteresiranih, svega troje djece.
22.8. Vijećnica Ivančica Dunato istaknula je da će se u organizaciji Općinskog Odbora za  odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu i Udruge žena operiranih dojki NADA iz Rijeke dana 11. studenog 2013.g. u prostoru osnovne škole održati predavanje „Prevencija – rano otkrivanje raka dojke“.
22.9. Vijećnik Mladen Španjol napomenuo je da LJ FAZAN Dobrinj kupila traktor.

 

AD 23.
Razno
23.1. Načelnik Neven Komadina napomenuo je da će se provest postupak javne nabave za asfaltiranje u Klimnu – predio „Komoriška“ i asfaltiranje u Čižićima – predio „Kalić“, što je Vijeće jednoglasno prihvatilo.
 

 

Zaključeno u 21,45 sat.Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić v.r., tajnica Općine
Predsjednik Općinskog vijeća: Zoran Kirinčić

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr