Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća,
održane 30. srpnja 2020.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

s  27. sjednice Općinskog vijeća, održane 30. srpnja 2020. godine u prostoru Društvenog doma Dobrinj s početkom u 19,30 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Ivančica Dunato, Ivan Šamanić, Nikolina Jurić, Alen Šamanić, Darko Strčić, Mladen Španjol, Anita Bobovčan, Ratko Turčić i Sanjin Kirinčić.

Nazočni: Općinski načelnik Neven Komadina.

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (Viši referent za opće poslove i pismohranu – tajnik).

Odsutni: Tomislav Saftić (opravdao nedolazak).

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1. Vijećnica Nikolina Jurić pita da li će se dovršiti radovi na postavlajnju tlakavaca u Klimnu kod crpne stanice.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se radovi uskoro izvršiti.
2. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da su sanirani prekopi cesta u Sv. Vidu, Krasu i Gabonjinu, te da su izvršeni asfalterski radovi u Gostinjcu i dijelu ceste Sv. Ivan – Klanice.
3. Vijećnik Sanjin Kirinčić pita da li je raspisan natječaj za optičku mrežu.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da nije raspisan natječaj, te se osvrnuo na Projekt razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova i istaknuo da će bit izgrađena svjetlovodna pristupna mreža do krajnjih korisnika u tzv. bijelim područjima svih 7 jedinica lokalne samouprave na otoku Krku.
4. Vijećnik Ratko Turčić ukazao je na problem ulegnutih šahti na dijelu ceste Soline – Klimno i Soline – Čižići.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će o istom ponovo obavijestiti nadležne u ŽUC-u PGŽ.

            Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog – Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete ukopa   
    pokojnika,
3. Prijedlog - Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete za   
    iznajmljivanje e-bicikala,
4. Prijedlog - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta "Projekt    
    prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka" i
    pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta,
5. Prijedlog - Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za  
    zaduživanje,
6. Informacije i prijedlozi,
7. Razno.

AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.
Prijedlog – Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete ukopa pokojnika

Gđa. Ranka Herljević, direktorica KOMUN d.o.o. obrazložila je Opće uvjete ukopa pokojnika, na što se nadovezao Općinski načelnik Neven Komadina, te istaknuo da se ovim Zaključkom daje prethodna suglasnost na prijedlog Općih uvjeta ukopa pokojnika trgovačkom društvu KOMUN d.o.o. Šilo, Nova cesta 19, OIB: 65560806159, za obavljanje usluge ukopa pokojnika.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka.

AD 3.
Prijedlog - Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete za iznajmljivanje e-bicikala

Općinski načelnik Neven Komadina obrazložio je Opće uvjete za iznajmljivanje e-bicikala, te istaknuo da se ovim Zaključkom daje prethodna suglasnost na prijedlog Općih uvjeta korištenja sustava javnog iznajmljivanja bicikala Krk-bike trgovačkog društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. Krk, Vršanska 14, OIB: 04155352667 koje je društvo ovlašteno za obavljanje usluge sustava javnog iznajmljivanja bicikala na području Općine Dobrinj.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka.

AD 4.
Prijedlog - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta "Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka" i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta

Općinski načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke, objasnio pojedine izmjene i dopune Odluke, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta "Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka" i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta.

AD 5.
Prijedlog - Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje

            Općinski načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke, objasnio pojedine izmjene i dopune Odluke, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje.

AD 6.
Informacije i prijedlozi
6.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da se na odlagalištu otpada na Treskavcu više neće moći odlagati nerazvrstani otpad, već se se morati odvoziti na zbrinjavanje u regionalni centar na Marišćini, što je Odluka Državnog inspektorata.
6.2. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju o radovima na kanalizacijskom sustavu koji se bliže kraju.
6.3. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU dodijelilo Općini sredstva u iznosu od 300.000,00 kn za projekt „Rekonstrukcija ceste u naselju Šilo“.
6.4. Načelnik Neven Komadina pohvalio je Mjesni odbor i mještane Čižića koji su sudjelovali u akciji čišćenja javnih površina u Čižićima.
6.5. Načelnik Neven Komadina napomenuo je da će Općina i ove godine učenicima OŠ Omišalj, PŠ Dobrinj financirati u cjelosti radne bilježnice, likovne mape i radni materijal, dok će se učenicima srednjih škola sufinancirati udžbenici i školski pribor.
6.6. Načelnik Neven Komadina napomenuo je da se za koji dan odnosno 3. kolovoza obilježava  blagdan Svetog Stjepana zaštitnika Općine i Župe Dobrinj, te je zbog okolnosti koje su prouzročene virusom COVID – 19 odnosno korona – virusom, zbog epidemioloških mjera te preporuka da se u smanjenom obimu održavaju javna okupljanja odlučeno u dogovoru sa predsjednikom Općinskog vijeća, da se ove godine neće održati svečana sjednica Općinskog vijeća.
Nadovezao se i Predsjednik vijeća Zoran Kirinčić i istaknuo da kao odgovorni ljudi moramo poduzeti sve da održimo pozitivnu zdravstvenu sliku naše Općine vodeći prvenstveno brigu o zdravlju naših građana i mnogobrojnih turista.
6.7. Načelnik Neven Komadina  istaknuo je da će se položiti cvijeće i svijeće za Dan Općine i Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

AD 7.
Razno
7.1. Vijećnica Anita Bobovčan pita da li će se na neki način „nagraditi“ ugostitelji koji rade tokom cijele godine.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se svakako razmotriti ta mogućnost, treba pronaći kvalitetan način oslobađanja nekih davanja koji naravno mora bit zakonit.
- Vijećnik Mladen Španjol nadovezao se i napomenuo da smatra da nije u redu da se „nagrađuju“ samo ugostitelji, posebno oni koji rade tri mjeseca godišnje, da ima i drugih djelatnosti koje su u istoj situaciji.

Zaključeno u 21,00 sat.

 

Zapisnik sastavila:

Viši referent za opće poslove i pismohranu               Predsjednik Općinskog vijeća
Sanja Lukarić, v.r.                                                                   Zoran Kirinčić, v.r.

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr