Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Webcam Općine Dobrinj - Trenutno gledate "Web kamera Šilo"

 
 
 
Fotografija se osvježava svakih 180. sekundi, rezolucija slike je 640 X 480 px. Klikom na sliku otvarate fotografiju 1280 X 960 px
 
 
 
 
 
   
     
 
Bookmark and Share
 
 
 
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   
 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 2.023
Broj kućanstava: 891

Stambene jedinice: 4.422
Stanovi za stalno stanovanje: 1564
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja

 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr