Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Webcam Općine Dobrinj - Trenutno gledate "Web kamera Soline"

 
 
 
Fotografija se osvježava svakih 180. sekundi, rezolucija slike je 640 X 480 px. Klikom na sliku otvarate fotografiju 1280 X 960 px
 
 
 
 
 
 
Web kamere Općine Dobrinj održava Absolute d.o.o. Prijava kvara putem e-maila na goran@absolute.hr
 
     
 
Bookmark and Share
 
 
 
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 2.023
Broj kućanstava: 891

Stambene jedinice: 4.422
Stanovi za stalno stanovanje: 1564
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja

 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr