Javni pozivi i natječaji - Općina Dobrinj
Disable Preloader

Javni pozivi i natječaji

I. Na temelju Odluke o proglašenju prirodne nepogode župana Primorsko-goranske županije – poplave koja se dogodila na području Općine Dobrinj dana 18. studenog 2022. godine, obavještavaju se oštećenici na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode – poplave da prijave štetu Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. II. Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom.


Uz Obrazac PN obavezno se prilaže: - dodatak obrascu PN (samo za prijave štete na građevini), - za prijavu štete na osobnim automobilima policijsko izvješće o nastaloj šteti ili obrazac izjave svjedoka kojom će se potvrditi da je određeni automobil stradao od prirodne nepogode - poplave, koja je područje Općine Dobrinj zahvatila dana 18. studenog 2022. godine, uslijed čega je proglašena prirodna nepogoda. III. Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju. IV. Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilogom mogu se dostaviti putem e-pošte: tea@dobrinj.hr, te osobno u prijemnu pisarnicu Općine Dobrinj ili poštom na adresu: Općina Dobrinj (za prijavu štete - poplava), Dobrinj 103, 51514 Dobrinj. V. Prijave se zaprimaju najkasnije 8 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode – poplave (Odluka od strane Primorsko-goranske županije donesena dana 12. prosinca 2022. godine), odnosno najkasnije do 20. prosinca 2022. godine.


POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA


OD PRIRODNIH NEPOGODA

Natrag
scroll to top