Obavijesti

30.11.2022., 18:00 sati u Dobrinju, dvorana PŠ Dobrinj održava se:


- Predavanje na temu "Sportska rekreacija kao nužnost u prevenciji bolesti" – fizioterapeut


- Organizirana rekreacija za osobe starije životne dobi.


Neka Vam kretanje postane način života!


Natrag
scroll to top