Zelena čistka - Općina Dobrinj
Disable Preloader

Novosti

Volonteri iz Društva za športsku rekreaciju sudjelovali u Zelenoj čistki


Dana 15. rujna 2018. godine na području poluotoka Sulinj provedena je ekološka akcija Zelena čistka pod radnim nazivom "Očistimo Sulinj 2018". Malobrojna, ali zato vrlo vrijedna ekipa sastavljena od 15-ak volontera iz Društva za športsku rekreaciju Čižići i Mjesnog odbora Čižići, u nekoliko je sati sa šireg područja Sulinja prikupila cca 20-ak m3 raznog otpada ilegalno deponiranog u taj prekrasni kutak prirode.


Naime, kako se Sulinj čisti i pred ljeto u okviru akcije čišćenja divljih plaža u organizaciji TZO Dobrinj, sa zadovoljstvom možemo konstatirati da je situacija puno bolja nego prethodnih godina, pa na tom području i nije bilo previše posla.


Ali, zato se ekipa nakon Sulinja rasporedila na tzv. „šumsku cestu“ koja od Čižića vodi prema Omišlju i to na bliži dio koji pripada Općini Dobrinj. Na žalost, stanje koje smo tamo zatekli nikako se ne može ocijeniti zadovoljavajućim. Mjerodavni se moraju ozbiljno zapitati koji je pravi razlog da se tolika količina raznog otpada baca u prirodu na odlasku iz naše općine. Da li se domaći živalj, turisti i vikendaši zaista uklapaju u bezbroj puta pohvaljen sustav sakupljanja i odlaganja otpada na otoku Krku? Imaju li oni kamo odložiti svoje smeće na odlasku ili u nedostatku optimalno raspoređenih kontejnera posjetiocima otoka Krka preostaje da svoju vrećicu sa smećem bace kroz prozor automobila u našu prekrasnu prirodu? A svjedoci smo da je upravo ova prometnica nevjerojatno frekventna nedjeljom u odlasku, jednako kao i svake subote u sezoni kada su aktualne smjene gostiju.


Pronašlo se tu svega: odbačenih azbestnih salonit-ploča, knaufa, limenih profila, WC školjki, starih automobilskih guma, razbijenih plastičnih stolica i ležaljki, uništenog tapeciranog namještaja, plastičnih i staklenih boca sa svakojakim sadržajem, metalnih kantica od boje, plastičnih kanti JUPOL-a i slično, o čemu svjedoče priložene fotografije.


Vrijedna ekipa se po završetku akcije okrijepila hladnim pićem na jogu u Čižićima. Na licima svih sudionika akcije vidjelo se zadovoljstvo obavljenim poslom i nema nikakve dvojbe da ćemo se globalnoj akciji Zelena čistka pridružiti i slijedeće godine. 
Natrag
scroll to top