Odluka o proglašenju dana žalosti - Općina Dobrinj
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka članka 49. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18, 4/20 i „Službene novine Općine Dobrinj“ broj 2/21) Općinski načelnik Općine Dobrinj dana 26. travnja 2021. godine, donosi


O D L U K U


o proglašenju Dana žalosti na području Općine Dobrinj


Članak 1.


Povodom smrti Štefana Bira, dr. dent.med. proglašavam dan 28. travnja 2021. godine Danom žalosti na području Općine Dobrinj.


Članak 2.


Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastave Republike Hrvatske na pola koplja na zgradi Općine Dobrinj i zgradama ustanova na području Općine Dobrinj. 


Članak 3.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj stranici Općine Dobrinj. 


 


Općinski načelnik 


Neven Komadina,v.r.  


 
Natrag
scroll to top