U Društvenom domu u Dobrinju, 16. lipnja 2021. godine, održana je konstiturajuća sjednica Općins" />
KONSTITUIRANO OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ - Općina Dobrinj
Disable Preloader

Novosti

U Društvenom domu u Dobrinju, 16. lipnja 2021. godine, održana je konstiturajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Dobrinj, koju je sazvala i otvorila, sukladno odredbama članka 87. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/1942/20144/2037/21) Tea Orlić Mihajić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj.


Na početku konstituirajuće sjednice nakon što je utvrđeno je da istoj prisustvuje svih devet članova, izvedena je himna Republike Hrvatske.


Nakon jednoglasno prihvaćenog predloženog dnevnog reda, izabrano je Mandatno povjerenstvo u koje su imenovani Nikolina Jurić, za predsjednicu te Dajana Justinić i Miljenko Variola za članove. Za Mandatno povjerenstvo je Nikolina Jurić podnijela Izvješće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika, o imenima vijećnika koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću vijećnika pa im dužnost miruje te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obnašati dužnost vijećnika. Slijedom navedenog, verificirani su mandati članova Općinskog vijeća Općine Dobrinj, prema abecednom redu prezimena, kako slijedi: Ivančica Dunato, Nikolina Jurić (umjesto Nevena Komadine kojemu mandat po sili zakona miruje zbog obavljanja dužnosti općinskog načelnika), Dajana Justinić, Zoran Kirinčić, Vedran Petrović, Dražen Purić, Ivan Šamanić, Dino Turčić i Miljenko Variola.


Nakon verifikacije mandata članova Općinskog vijeća Tea Orlić Mihajić pozvala je Zorana Kirinčića da preuzme predsjedanje sjednicom budući da do izbora predsjednika Općinskog vijeća istoj predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Zoran Kirinčić izgovorio je tekst prisege, te je pozvao pojedinačno sve članove Vijeća da prisegnu i potpišu tekst prisege.


Nakon svečane prisege izvršen je izbor Odbora za izbor i imenovanja u koji se imenovani Dražen Purić, za predsjednika te Dajana Justinić i Ivančica Dunato, za članice.


Nadalje, temeljem Prijedloga za izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj, za predsjednika Općinskog vijeća, jednoglasno je izabran Ivan Šamanić, a za potpredsjednike Dajana Justinić i Vedran Petrović, a sve sukladno Sporazumu o izboru i obavljanju funkcije predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj sklopljenog između članova Kandidacijske liste grupe birača, Nositelja kandidacijske liste: Nevena Komadine i članova Kandidacijske liste grupe birača, Nositelja kandidacijske liste: Dina Turčića. Shodno Sporazumu u razdoblju od naredne dvije godine funkciju predsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj obavljat će Ivan Šamanić a nakon toga do dana raspuštanja Općinskog vijeća funkciju predsjednika Općinskog vijeća obnašat će Dino Turčić, dok će funkciju potpredsjednika obavljati osobe koje će se izabrati temeljem Prijedloga članova Općinskog vijeća izabranih s Kandidacijske liste grupe birača, Nositelja liste: Nevena Komadine.


 


Novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća Općine Dobrinj, nastavio je s vođenjem sjednice Vijeća i zahvalio se članovima Vijeća na izboru i ukazanom povjerenju. Istaknuo je da je sukladno Statutu Općine Dobrinj dužnost predsjednika Općinskog vijeća počasna te da se osobno smatra iznimno počašćenim što je jednoglasno izabran na istu. Pozvao je sve vijećnike da svoju dužnost obnašaju sukladno pozitivnim propisima,  savjesno i odgovorno i isključivo u interesu Općine Dobrinj i Republike Hrvatske u nadi da se neće rukovoditi privatnim ni političkim interesima.


Predsjednik vijeća pozvao je načelnika Općiine Dobrinj Nevena Komadinu da se obrati prisutnima.


Općinski načelnik je čestitao novoizabranom predsjedniku Vijeća, potpredsjednicima Vijeća  i svim članovima Općinskog vijeća Općine Dobrinj na izboru te je pozvao vijećnike da dužnost obavljaju isključivo na dobrobit Općine, bez obzira na pripadnost različitim kandidacijskim listama grupa birača odnosno političkoj stranci. Načelnik je istaknuo dosadašnju dobru suradnju i sinergiju u radu Općinskog vijeća i njega kao načelnika, a što je od iznime važnosti za funkcioniranje šire društvene zajednice. Rekao je da je uvijek pozitivan te da se nada da će Općinsko vijeće djelovati konstruktivno i rukovodeći se isključivo interesima i za boljitak Općine Dobrinj, a što su članovi  već i sada na početku mandata pokazali zajedničkim dogovorom oko izbora članova u općinske odbore te na funkciju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. Načelnik je istaknuo da su vrata Općine Dobrinj uvijek otvorena, da je otvoren za suradnju i konstruktivan rad te je pozvao nove i stare vijećnike da mu se ukoliko imaju kakvo pitanje slobodno obrate i kontaktiraju ga.  Naposlijetku je svima još jednom čestitao i zahvalio te im zaželio sve najbolje u budućem radu.


Na kraju je predsjednik Vijeća Ivan Šamanić zaključio rad konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Dobrinj.


 
Natrag
scroll to top