Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja - Općina Dobrinj
Disable Preloader

Novosti

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE


Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) i članka 57.a Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 18. lipnja 2021., donosi


ODLUKU


O NUŽNIM EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA KOJIMA SE OGRANIČAVAJU OKUPLJANJA I UVODE DRUGE NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE I PREPORUKE RADI SPRJEČAVANJA PRIJENOSA BOLESTI COVID-19 PUTEM OKUPLJANJA


I.


S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19, sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja, svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera propisanih ovom Odlukom.


II.


Stroga mjera fizičkog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom prostoru.


Ako nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i najmanje 1,5 metar na otvorenom prostoru, obvezno je korištenje maski za lice ili medicinskih maski.


III.


Nužne epidemiološke mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:


– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 100 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom, a za isto je nadležni stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave dao suglasnost


– javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 24.00 sata, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom, a za isto je nadležni stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave dao suglasnost


– na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja obvezne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera


– ograničenje radnog vremena za pekarnice i trgovine kruhom i pekarskim proizvodima do 24,00 sata


– zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 24,00 sata do 6,00 sati


– ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom, i to isključivo gostima koji sjede za stolovima, uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 6.00 do 24.00 sata


– održavanje privatnih svečanosti i okupljanja svih vrsta (uključujući i svadbene svečanosti) u ugostiteljskim i drugim objektima dopušteno je uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, ako na svečanosti nije prisutno više od 30 osoba


– radno vrijeme casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje može se odrediti u trajanju od 8.00 do 24.00 sata, uz zabranu pružanja ugostiteljskih usluga u njihovim prostorima


– strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera u teretanama i fitness-centrima


– strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera prilikom održavanja radionica, dječjih igraonica i pružanja zabavnih i rekreacijskih usluga u zatvorenima prostorima (rođendaonice, zabavni i obiteljski parkovi i sl.)


– obustava održavanja svih amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija u zatvorenim prostorima


– obustava održavanja sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi u zatvorenim prostorima


– obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na sajmovima i drugim oblicima gospodarskih događanja ili priredbama gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi na otvorenim prostorima


– konferencije i kongresi na kojima sudjeluje do 100 osoba mogu se održavati uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo


– sportska natjecanja i treninzi mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i nužno tehničko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera


– škole stranih jezika obvezne su svoju djelatnost obavljati uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera


– auto škole teorijski dio mogu održavati samo online ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu, satovi vožnje mogu trajati najviše 45 minuta uz obvezno mjerenje tjelesne temperature prije ulaska u automobil, pauza između dva kandidata mora biti minimalno 10 minuta za prozračivanje i dezinfekciju automobila te se mora voditi evidencija svih polaznika na satovima vožnje


– preporuka da se vjerski obredi kad god je to moguće prenose putem radio, tv programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskom obredu bez dolaska u vjerske objekte


– preporuka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da ne organiziraju i ne omogućavaju javna događanja i okupljanja većeg broja osoba, posebice organizirano gledanje nogometnih utakmica tijekom Europskog nogometnog prvenstva, osim ako će na javnom događanju ili okupljanju sudjelovati samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu.


Organizatori javnih događanja i okupljanja na kojima će biti prisutne samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu obvezni su, najkasnije 7 dana prije održavanja, obavijest o namjeri organizacije takvog okupljanja, s naznakom mjesta i vremena održavanja te očekivanog broja prisutnih osoba, dostaviti stožeru jedinice lokalne samouprave na čijem području će se takvo javno događanje, odnosno okupljanje održati, te zatražiti prethodnu suglasnost za održavanje.


Nadležni stožer civilne zaštite obvezan je na zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti odgovoriti u roku od 3 dana od njegovog zaprimanja.


Prethodna suglasnost iz stavka 2. ove točke može se dati samo za javna događanja i okupljanja na kojima će svi sudionici posjedovati EU digitalnu COVID potvrdu.


Ugostiteljski objekti dostavu, odnosno isporuku hrane, pića, napitaka i slastica mogu vršiti uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera na jedan od sljedećih načina:


– osobnim preuzimanjem pred ulazom u ugostiteljski objekt bez ulaska u isti


– dostavom iz ugostiteljskog objekta vlastitim dostavnim vozilom


– dostavom iz ugostiteljskog objekta na temelju ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenim između ugostitelja i treće osobe (pravne ili fizičke – obrtnici), koji su registrirani i upisani u Upisnik subjekata u poslovanju s hranom


– takozvanim »drive in« načinom.


IV.


Iznimno od protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavka 6. ove Odluke ugostiteljskim objektima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji sukladno rješenju nadležnog upravnog tijela pripremaju i uslužuju goste toplim i hladnim jelima te slasticama dopušteno je, uz strogo pridržavanje općih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, usluživanje gostiju koji sjede za stolovima u zatvorenim prostorima.


Iznimno od protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavka 6. ove Odluke ugostiteljskim objektima vrste noćni klub, noćni bar, disco-bar i disco klub iz kategorije »Barovi« dopušten je rad i usluživanje svih gostiju bez ograničenja radnog vremena, ali samo na otvorenim prostorima i uz uvjet da je ulazak u njihove prostore dopušten samo osobama koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu (gosti, osoblje, izvođači itd.).


Iznimno od protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavka 7. ove Odluke dopušteno je održavanje svadbenih svečanosti s više od 30 osoba, uz obveznu dostavu obavijesti o održavanju svadbene svečanosti u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskih centara 112 popis kojih je sadržan u Prilogu 1 ove Odluke i njezin je sastavni dio, najkasnije 3 dana prije održavanja te pridržavanje posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ako sve osobe koje će biti prisutne na svadbenoj svečanosti posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu.


Organizator svadbene svečanosti obvezan je, prije ulaska u prostor gdje se svadbena svečanost održava, provjeriti posjeduju li sve osobe koje će biti prisutne na svadbenoj svečanosti EU digitalnu COVID potvrdu.


Za održavanje svadbenih svečanosti sukladno ovoj točki nije potrebno ishoditi prethodnu suglasnost nadležnog stožera civilne zaštite te ne moraju završiti do 24.00 sata.


V.


Iznimno od protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavka 15. ove Odluke, sportska natjecanja mogu se održati uz prisustvo najviše 100 gledatelja ako se ispune sljedeći uvjeti:


– županijski zavod za javno zdravstvo na čijem se području natjecanje održava izradi epidemiološki okvir i


– županijski stožer civilne zaštite na području kojeg se natjecanje održava odobri održavanje natjecanja uz prisustvo gledatelja.


Iznimno od protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavka 15. ove Odluke, sportska natjecanja se mogu organizirati uz prisustvo više od 100 gledatelja, bez epidemiološkog okvira i odobrenja nadležnog županijskog stožera ako su svi gledatelji i tehničko i organizacijsko osoblje koje je prisutno na natjecanju posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu.


Organizatori natjecanja iz stavka 2. ove točke obvezni su obavijest o održavanju natjecanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne dostaviti nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite, putem elektroničke pošte županijskih centara 112, najkasnije 3 dana prije održavanja natjecanja.


Ispunjavanje uvjeta iz stavka 2. ove točke obvezan je kontrolirati organizator natjecanja.


VI.


Protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavaka 1. i 2. ne odnose se na:


– profesionalne umjetničke izvedbe i programe na kojima se može prisustvovati samo uz predočenje ulaznice, a za sve posjetitelje su osigurana sjedeća mjesta


– kino projekcije


– izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima


– održavanje vjerskih obreda


– sjednice predstavničkih tijela.


Na okupljanjima iz stavka 1. ove točke broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4 m² neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu u objekt u kojem se okupljanje održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu.


Organizatori okupljanja iz stavka 1. ove točke obvezni su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.


Odredbe stavka 2. i stavka 3. ove točke ne odnose se na okupljanja iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ove točke ako na okupljanju sudjeluju samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu.


Organizatori okupljanja iz stavka 4. ove točke obvezni su nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite, najkasnije 3 dana prije održavanja okupljanja, putem elektroničke pošte županijskih centara 112 dostaviti obavijest o održavanju okupljanja u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne.


Ispunjavanje uvjeta iz stavka 4. ove točke obvezan je kontrolirati organizator okupljanja.


VII.


Poslodavci su obvezni:


– zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah


– smanjiti fizički kontakt između zaposlenika, kad god je to moguće


– uvesti klizno radno vrijeme, gdje je to moguće


– organizirati rad u smjenama, odnosno skupinama, gdje je to moguće


– smanjiti broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru


– redovito provjetravati prostore u kojima radnici borave i zadržavaju se.


VIII.


Svim stožerima civilne zaštite jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave daje se uputa da provode kontinuirani pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera propisanih ovom Odlukom, a osobito nužnih epidemioloških mjera koje se odnose na zabranu i način održavanja javnih događanja i okupljanja te ograničenja rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge.


Svim stožerima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daje se uputa da daju prethodnu suglasnost za održavanje svih javnih događanja i okupljanja sa više od 100 osoba na jednom mjestu sukladno ovoj Odluci.


IX.


Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i civilna zaštita.


X.


Ako je posebnom odlukom za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave određena blaža epidemiološka mjera od mjera propisanih ovom Odlukom, primjenjuje se ova Odluka.


XI.


Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 15. srpnja 2021.


XII.


Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (»Narodne novine« broj 65/21).


XIII.


Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2021.


Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-21-395
Zagreb, 18. lipnja 2021.


 


Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.Natrag
scroll to top