Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i podučne samouprave iz reda pripradnika nacionalne manjine odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda - Općina Dobrinj
Disable Preloader

Novosti

scroll to top