Zaključak - udžbenici - Općina Dobrinj
Disable Preloader

Novosti

1. Učenicima Osnovne škole „Omišalj“, Područna škola Dobrinj koji imaju prebivalište na području općine Dobrinj osigurat će se radne bilježnice iz obveznih i izbornih predmeta, zbirke zadataka iz matematike, radne materijale, geografski školski atlas i likovne mape, sukladno Programu javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2023. godini i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Dobrinj za 2023. godinu.


2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.


OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DOBRINJ


Neven Komadina, v.r.
Natrag
scroll to top