Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Proračun Općine Dobrinj za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

 
 
 
PRORAČUN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021-2022.
 
PDF dokument   Polugodišnji izvještaj o izvršenjuProračuna za 2020. godinu
PDF dokument   Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za  2020. godinu
PDF dokument   Općina Dobrinj - Dana jamstva na dan 30.6.2019.
 
PDF dokument   I. izmjene Proračuna za 2020. godinu
PDF dokument   I. izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   I. izmjene održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
PDF dokument   I. izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini
PDF dokument   I. izmjene godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   I. izmjene godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   I. izmjene godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   i. izmjene godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   I. izmjene godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   I. izmjene programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2020. godinu
PDF dokument   I. izmjene utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2020. godinu
PDF dokument   I. izmjene programa energetskog razvoja Općine Dobrinj
PDF dokument   I. izmjene programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Dobrinj u 2020. godini
 
PDF dokument   PRORAČUN ZA 2020. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021. I 2022
PDF dokument   Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2020. godinu
PDF dokument   PROGRAM OPĆIH JAVNIH USLUGA na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   PROGRAM RASHODA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   P R O G R A M održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
PDF dokument   PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2020. GODINI
PDF dokument   GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   GODIŠNJI PROGRAM javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2020. godinu
PDF dokument   GODIŠNJI PROGRAM javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   GODIŠNJI PROGRAM javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   GODIŠNJI PROGRAM javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   GODIŠNJI PROGRAM zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   GODIŠNJI PROGRAM turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2019. godini Članak 1.
PDF dokument   PROGRAM IZGRADNJE VODOVODA, ODVODNJE I GOSPODARENJE OTPADOM ZA 2020.GODINU
PDF dokument   PROGRAM utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2020. godinu
PDF dokument   PROGRAM ENERGETSKOG RAZVOJA OPĆINE DOBRINJ U 2020. GODINI
PDF dokument   PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ U 2020. GODINI
PDF dokument   PROGRAM JAVNIH POTREBA RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   P R O G R A M korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu
 
PDF dokument   Prijedlog Proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu
 
     
 
Bookmark and Share
 
 
 
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 2.023
Broj kućanstava: 891

Stambene jedinice: 4.422
Stanovi za stalno stanovanje: 1564
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja

 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr