Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Prijava kvara javne rasvjete

 Alen Grežetić
E-mail:
alen.grzetic@ponikve.hr
Tel.: +385 051/654-605
  •  telefon +385(0)51 654-600 (dežrna služba-dispečarski centar) 
  •  e-mail:  info@ponikve.hr
Kod svake prijave potrebno je navesti:
  1. Ime i prezime prijavitelja
  2. Kontakt telefon prijavitelja
  3. Lokaciju kvara (najbližu adresu u blizini svjetiljke ili šifru stupa ako postoji)
Gore navedeni podaci su neophodni  da bi djelatnici na terenu mogli locirati kvar ili kontaktirati prijavitelja ukoliko  nisu sigurni o kojoj se točno lokaciji radi. Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.
 
     
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 2.023
Broj kućanstava: 891

Stambene jedinice: 4.422
Stanovi za stalno stanovanje: 1564
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja

 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr