Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica

 
 
 
 
 
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 1.7.2020. do 31.8.2020.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 1.7.2020. do 1.8.2020.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 15.6.2020. do 30.6.2020.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 18.5.2020. do 31.5.2020.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 1.2.2020. do 30.4.2020.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 23.12 .2019. do 7.1.2020.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 1.10 .2019. do 30.4.2020.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 1.9 .2019. do 30.9.2019.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 1.7 .2019. do 31.8.2019.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 1.6.2019. do 1.7.2019.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 1.5. 2019. do 31.5.2019.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 2.10. 2018. do 30.4.2019.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 3.9..2018. do 30.9.2018.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 1.7. 2018. do 31.8.2018.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 15.6. 2018. do 1.7.2018.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 1.5.2018. do 31.5.2018.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 1.11.2017. do 30.4.2018.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 1.10. do 31.10.2017.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 1.9. do 30.9.2017.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 1.7. do 31.8.2017.
PDF dokument
 
Red plovidbe županijske linije Šilo - Crikvenica za razdoblje do 19.6. do 30.6.2017.
PDF dokument
 
 
 
Bookmark and Share
 
 
 
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 2.023
Broj kućanstava: 891

Stambene jedinice: 4.422
Stanovi za stalno stanovanje: 1564
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja

 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr