Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća,
održane 17. travnja 2020.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

s  25. sjednice Općinskog vijeća, održane 17. travnja 2020. godine elektroničkim putem
 s početkom u 19,00 sati.

Sjednici održanoj elektronički putem, sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave od 13. ožujka 2020. godine, KLASA:023-01/20-01/114, UBROJ:515-05- 02-01/1-20-1, u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprječavanja širenja koronavirusa, prisustvovali su članovi Vijeća, kako slijedi: Zoran Kirinčić, Ivančica Dunato, Ivan Šamanić, Nikolina Jurić, Tomislav Saftić, Alen Šamanić, Darko Strčić, Mladen Španjol, Anita Bobovčan, Ratko Turčić i Sanjin Kirinčić.

Za elektroničku sjednicu utvrđen je slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog – Odluka o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite na području   
otoka Krka, odnosno na području Grada Krka i općina Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik, Punat i Baška.

Od ukupno 11 članova Općinskog vijeća, elektroničkom glasovanju pristupili su svi vijećnici.

ZA prihvaćanje točke 1.: glasovalo 11 vijećnika
PROTIV:  /
SUZDRŽAN:  /

ZA prihvaćanje točke 2.: glasovalo 11 vijećnika
PROTIV:  /
SUZDRŽAN:  /

Slijedom iznesenog, predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić zahvalio se vijećnicima na sudjelovanju u glasovanju, te utvrdio da je većinom glasova prihvaćen dnevni red, kao i točke 1. i 2. dnevnog reda.  

 

Zapisnik sastavila:

Viši referent za opće poslove i pismohranu               Predsjednik Općinskog vijeća
Sanja Lukarić, v.r.                                                                   Zoran Kirinčić, v.r.

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr