Disable Preloader

O općini

Alen Grežetić

E-mail: alen.grzetic@ponikve.hr
Tel.: +385 051/654-605
Tel.: +385(0)51 654-600 (dežrna služba-dispečarski centar)
e-mail: info@ponikve.hr

Kod svake prijave potrebno je navesti:

Ime i prezime prijavitelja
Kontakt telefon prijavitelja
Lokaciju kvara (najbližu adresu u blizini svjetiljke ili šifru stupa ako postoji)

Gore navedeni podaci su neophodni da bi djelatnici na terenu mogli locirati kvar ili kontaktirati prijavitelja ukoliko nisu sigurni o kojoj se točno lokaciji radi. Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.
scroll to top