Disable Preloader

Kontakt

Općina Dobrinj

Dobrinj 103
51514 Dobrinj

Telefon/Fax

+385 (0)51 848 344

+385 (0)51/848-141 (Fax)

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

ponedjeljak, srijeda i petak, u vremenu od 9:00 do 14:00 sati


KONTAKTI UPRAVNOG ODJELA

Tajnica - viši referent za opće poslove i pismohranu: tel.: 051/848-344,
e-mail: sanja@dobrinj.hr

Stručni suradnik za komunalne djelatnost: tel.:051/604-163,
e-mail: jelena@dobrinj.hr

Referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu: tel.: 051/604-163,
e-mail: financije@dobrinj.hr

Referent za građevinarstvo i komunalne poslove: tel.: 051/604-162,
e-mail: igor@dobrinj.hr

Pročelnica, službenik za informiranje, osoba zadužena za nepravilnosti: tel.: 051/604-161,
e-mail: tea@dobrinj.hr

scroll to top