Disable Preloader

O općini

sjena logo

Adresa:
Općina Dobrinj
Dobrinj 103
51514 Dobrinj

MB: 2541360
OIB: 97003983043
IBAN: HR5724020061807400002

Tel:
+385 (0)51 848 344, +385 (0)51 848 307

Fax:
+385 (0)51/848-141

Tajnik - referent za pismohranu i opće poslove:
Sanja Lukarić
broj tel.:051/848-344, 051/848-307
e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr; opcina@dobrinj.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka
broj tel.: 051/848-344
e-mail: sanja@dobrinj.hr
adresa: Općina Dobrinj, Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

Pročelnik:
Tea Orlić Mihajić
- službenik za informiranje
- osoba zadužena za nepravilnosti
- povjerenik za etiku
broj tel.: 051/604-161
e-mail: tea@dobrinj.hr

Referent za proračun i računovodstvo:
Ankica Šamanić
broj tel.:051/604-163
e-mail: financije@dobrinj.hr

Referent za komunalne djelatnosti:
Jelena Paparić
broj tel.:051/604-163
e-mail: jelena@dobrinj.hr

Referent za građevinarstvo i komunalne poslove:
Igor Fugošić
broj tel.: 051/604-162
e-mail: igor@dobrinj.hr
scroll to top