Disable Preloader

Jednostavna nabava

Pretraživanje


2023.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2022.

ikona

ASFALTIRANJE CESTA
POZIV NA DOSTAVU PONUDA: ROK IZVRŠENJA 20.7.2022.dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona

PONIŠTENI POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE - ASFALTIRANJE CESTA
POZIV NA DOSTAVU PONUDA: ROK 1.6.2022.dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

SANACIJA POSTOJEĆIH RIVICA I OBALNOG DIJELA VAN LUČKOG PODRUČJA U NASELJU ČIŽIĆI

ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 7.4.2022.dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

UREĐENJE LOKALITETA OGRENI

ROK DOSTAVE: 28.3.2022.dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2021.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerdividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider
scroll to top